Wat betekend Recycling?

Recycling (recycling): Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw verwerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energieterugwinning en het opnieuw verwerken tot ...

Is metaal milieuvriendelijk?

Het winnen van ruw erts en het verwerken van erts tot bruikbaar metaal is goed voor ongeveer 8 procent van het wereldwijde energiegebruik, door het recyclen van metaalafval is hier dus veel energie te besparen want het recyclen van metaal kost 10 tot 100 keer minder energie dan de winning uit erts.

Hoe lang duurt recyclen?    

Het duurt gemiddeld zeven weken om een oud blikje tot een nieuwe te recyclen. 
· In de zee geworpen plastic zakken doden elk jaar ongeveer een miljoen zeedieren. 
Driekwart van al het afval in Nederland wordt opnieuw gebruikt.

Is ijzer een metaal?

  • IJzer is een metaalsoort en wordt in de wetenschap veelal aangeduid onder de noemer: 
    Fe (ook wel Ferro genoemd). 
    IJzer wordt net zoals koper, goud, zilver en tin onder metalen beschouwd.
  • Staal 
    Staal is één van de meest gebruikte metaalsoorten en is volop aanwezig op aarde. Het is een veelgebruikt constructiemateriaal en bestaat voornamelijk uit koolstof en ijzer. Er zijn minstens drie staalsoorten te onderscheiden: constructiestaal, machinestaal en gereedschapstaal.